Adaptation s'apropa a un dels autors més ítims. L'escriptor teatral, traductor i poeta Albert Mestres. No falten veus que el relacionen amb l'univers brossià.