Els ciutadans expressen les seves inquietuds i desitjos sobre la Catalunya del futur, però a la vegada veiem propostes i solucions, així com iniciatives municipals que s’avancen en el temps.