El Toni i la Isabel feia molt que no es veien. La Isabel sempre li ha tingut molta admiració, respecte i estima al Toni però mai ha pogut apropar-s’hi. El Toni sempre s’ha estimat molt a la Isabel però s’ha anat tirant a l’esquena tots els errors comesos per la família i se n’ha anat allunyant a poc a poc. Ara es retroben en un moment difícil on serà impossible evitar vells rancors que mai s’havien resolt i que els segueixen perseguint als dos.