“Sen Barreiras” achégase hoxe a unha tenda de Lugo en que se poden atopar produtos innovadores e adaptados ás necesidades de todas as persoas. Nun espazo amplo e accesible, Personas Wip vende todo tipo de artigos adaptados, terapéuticos e educativos que contribúen a facer máis doadas e cómodas tarefas e accións cotiás, dende roupa adaptada a nenos con necesidades especiais ata diferentes utensilios que permiten manexarse con máis autonomía persoas con mobilidade reducida. O programa recolle o testemuño de Daniel Fernández, unha persoa que é todo un exemplo a seguir pola súa gran capacidade de superación, pero tamén de perdón. Estes valores permitíronlle afrontar con enteireza un importante revés na vida. Ademais, o programa visita ASPACE e preséntanos a Zoe Cantero, unha amante do clarinete.