Coñecemos a axuda que poden proporcionar os cans en tratamentos de diferentes doenzas. As terapias asistidas con animais son cada máis frecuentes polos beneficios psicolóxicos, psicomotores, sensoriais e educativos que proporcionan, e os cans son a especie máis empregada nestas prácticas.Ademais, o programa acode á axencia de fotógrafos Nos Why Not, en que persoas con discapacidade intelectual poden desenvolverse profesionalmente no mundo da fotografía. A cámara convértese así nunha ferramenta para derribar barreiras e propiciar a inclusión na sociedade deste colectivo.