A Televisión de Galicia, no seu compromiso coa inclusión social e laboral, estrea o programa “Sen Barreiras”, que pretende dar visibilidade a colectivos con necesidades especiais e amosar as barreiras físicas e emocionais que dificultan a súa vida cotiá. No primeiro episodio haberá tres entidades protagonistas. A Fundación María José Jove, coa que coñeceremos o deporte de vela adaptada;  o centro de emprego Coregal, cuns claros obxectivos ambientais e sociais que na actualidade conta con máis de 130 traballadores; e por último a asociación Acadar para mulleres con discapacidade, que reivindica o empoderamento e os dereitos delas independentemente das súas características ou do seu lugar de procedencia.