Sen Barreiras, que pretende dar visibilidade a colectivos con necesidades especiais e amosar as barreiras físicas e emocionais que dificultan a súa vida cotiá.