'Sen barreiras' preséntanos a Alberto Palmeiro, un rapaz cambadés de 14 anos, todo un lince nas novas tecnoloxías, e a Anxo Queiruga, presidente de COGAMI. O programa visita a Asociación Doa, que foi creada en 1987 por un grupo de familiares de persoas con enfermidades mentais e que ofrece recursos e servizos encamiñados a facilitar unha vida o máis plena, autónoma e normalizada posible a estas persoas. E tamén nos leva á Casa Fandín, uns apartamentos adaptados situados en Ribadeo.