Antón intenta sair da vida mónotona que leva e nesto ve a Peláez, quec onseguira gañar na hípica os cartos que lle permitiron cambiar a súa vida. Por iso, Miro e Antón deciden ir a un concurso hípico en Vigo, pero Olimpia non lles dá permiso. Nesto o padre Nicanor, anda de compras xa que o convidaron a unha voda, Olimpia colabora con él no agasallo e na roupa que lle mercara a Raqueliña.