O ambiente no Bar Suízo está máis tranquilo do habitual, as mesas están limpas, o balbordo é o normal dun bar e os encrucillados están sen,resolver. A razón é que a prima Olimpia lle deu a mañá libre a Miro para que,se relaxara e fora xogar á petanca con Antón.