Por esta vez e aínda que pareza mentira, Miro pescou un salmón, un gran salmón, que Balbina pensa doar á Parroquia para que celebre unha comida co arcebispo. Ante a imposibilidade de asistir a dita comida, Antón, inventa unha familia, a familia Boulloso, de moi bó corazón, que ademais pode se-la beneficiaria dunha doación da Caixa de 5000 euros.