A Sra. Carme pedíu unha subvención de rego, e para que lla concedanfalta o título de propiedade que gardou Miro e que non sabe onde o deixou.Paula quere ir a ver unha obra de teatro pero Pedro non lle pode axudar xa queten que pagar 200 euros da recollida de basura, Pedro lle da os cartos aPaula, e esta fala con Antón para quedar cos cartos e que el fale cun amigoseu para non paga-la recollida de basura.Balbina manda a Miro e a Antón á casa de turismo rural, para busca-lo títulode propiedade, e como non o atopan recorren a Nicanor para que hipnotice aMiro e este revela que está nunha carpeta marrón.Balbina ordena que recicle tódolos papeis que están na Casa de Turismo Rural eMiro préndelles lume. Nicanor o volve a hipnotizar e Miro declara que están nosaco que está queimándose. Como castigo regan a Casa de Turismo Rural.