O padre Nicanor empéñase en seguir coa tradición do festival depanxoliñas que se viña celebrando na caixa de aforros, e no que se venimplicados tódolos veciños do barrio. Así, este ano a diferencia está en que Balbina cede o bar para o festival edecide outorgar como premio máis idóneo unha espectacular cesta de Nadal.Como case sempre, Miro e Antón dispóñense a cavilar a serie de trampas quepoderían facer para resultar se-los gañadores do concurso e que ninguén llesnote que van a cantar en play back...; os finalistas serán Miro, PedroBarreiro e Cristina Pato.