Balbina dille a Miro que hai que abri-lo bar unha hora antes parasacar máis beneficios. Todos lle recordan a Nicanor que o sábado é a comida deSan Pantaleón, pero él non quere oir nada xa ten cartos para organizala eninguén lle pode axudar a conseguilos. Influído por Antón, Nicanor chama á compañía de seguros para denuncia-lo roubodun reloxio isabelino que garda Antón na súa casa mentres a igrexa está enobras, pensando que lle darán unha boa indemnización para organiza-la comida.O problema xorde cando Miro farto de traballar, decide facer exactamente o quefixo Nicanor; pero ó chama-la aseguradora e presentarse no bar, observa que oreloxio que denunciou o párroco é exactamente o que ten Miro. A aseguradora chama a Nicanor e dille que xa o recuperaron, todos temen o peore cando chegan ó bar xa está a policía disposta a deter ós tres. A comida deSan Pantaleón celébrase servida por Antón, Miro e Nicanor.