Facenda mándalle unha carta a Miro para comunicarlle que un inspectoro vai visitar por non pagar. El non lle da importancia ata que Mónicalle mete o medo no corpo, así que fala con Antón para que lle arranxeo problema. A solución que se lles ocorre, é mentirlle ó inspector dicíndolle quequedara viúvo, xa que hai unha disposicón que exime a toda persoa depagar a facenda durante ese ano. Aproveitando que a Sra. Carme está enferma, manda a Balbina á casa deturismo rural para que coide dela. Pero Balbina chega a tempo desorprendelos co inspector. Como castigo limpan o cemiterio.