O Concello anda a conceder a distintos locais da vila o salmonete deouro, que é un distintivo que recoñece a categoría dun local, Tuto teno poloquiosco e a Sra. Carmen pola Casa de Turismo, a envexa de que eles o teñan faique Balbina queira ter un tamén, aínda que con Miro polo medio resulta unpouco difícil. Así que pídelle axuda a Antón para que pescude quen é a persoaencargada de xulgar se o Bar pode te-lo salmonete ou non. Antón trata de indagar pero confúndese de persoa e o día que vai o expertodo Concello creen que é outra persoa, sendo o experto Pedro Barreiro, o calatende Miro desastrosamente, tirándolle caldo e chocos por riba. Paracompensar a Pedro, Balbina invítao a cear no Suizo a él e os seus fillos,mentres Miro practica como se serve o caldo con Antón.