Necesitan renova-los mobles do bar que parece xa están un poucovellos, para iso piden un presuposto e ven que lles custará uns dez mileuros, así que necesitarán unha subvención para poder afronta-los gastos.Antón pide unha subvención para Miro na Caixa sen se decatar que é unhasubvención para empresarios menores de 25 anos, así que a solución que teñen éque Paula maquille a Miro para que pareza que ten 25 anos. Pero cando están apunto de cobra-la subvención, Balbina, que se enterará da xogada acode á Caixapara descubrilo todo. Eles terán que se-los que renoven o mobiliario do bar.