Pedro enfádase con Paula por como vai vestida e oblígaa a vestir máisformal, Miro segue facendo das súas e todos lle recriminan os seus cafés,bocadillos... Tuto, de broma, dílle que co seu café podían facer un elixiradelgazante. Así que Antón e Miro póñense a face-lo, graban o anuncio na casade turismo e o botan na teletenda; resulta un éxito e pídenlle que fagan máis. Antón está demasiado ocupado na Caixa e non pode, así que Miro engana aBalbina dicíndolle que está a facer un curso de hostalería, así pode traballarno apartamento de Antón e facer outro anuncio e máis elixir.Pero na grabación vese como Paula muda de roupa no apartamento de Antóndesobedecendo o seu pai; a Paspi ir pola cinta para levarlla á tele, mentresno Suizo están sen café. Ó final quedan castigados Paula, Paspallás, Miro eAntón limpando o bar.