O padre Nicanor busca a alguén para restura-la imaxe de Santa Minia dePersia e Antón e Miro, ofrécense a falar cun coñecido restaurador para quefaga o traballo, aínda que a súa intención é facelo eles mesmos. Por outra parte, Pedro Barreiro ten a casa totalmente ocupada pola súacolección de maquetas e os seus fillos, Paula e Roi, fartos de tanto desordeplantéanse facerlle unha folga de fame.