Miro Pereira é tentado por un diaño, que quere mercarlle a súa ánima acambio de tres desexos. Este diaño aproveitando que Paspallás marchou de viaxea Londres, adquire o seu aspecto físico. Por outra banda, o padre Nicanor axudado por Balbina está a organizar unhamerenda para tódolos amigos da parroquia. A súa vez, Paula, a filla do avogadoestá a montar unha función teatral e intenta convence-lo seu pai para queparticipe nela.