Mónica, Paspallás, Charo, o padre Nicanor e o quiosqueiro débenlle favores a Pedro, o avogado, po...