Por fín aparece a grande oportunidade de Paula Barreiro para comeza-la súa carreira de actriz, un...