Charo vén de descubri-lo divertido que pode ser coñecer xente a través de Internet, e mesmo ten u...