Como a convivencia con Miro Pereira e o seu cuñado Antón non sempre é doada, e como resultado das...