Balbina e Charo non poden evita-la comparación entre os seus respectivos homes, Miro e Antón, con...