Migueliño está obsesionado co baloncesto ata o punto de descoida-los estudios. A