Miro Pereira e o seu bar vense involucrados, unha vez máis nun problema coa clientela, cando un h...