Miro Pereira e Balbina non teñen a mesma maneira de entendelo seu traballo. Para Miro pescar troi...