Animado polo seu cuñado Antón e polo dinámico Paspallás, Miro Pereira decide comezar a facer banq...