Migueliño está moi interesado polos dereitos dos rapaces. Coa cámara de vídeo do seu tío Antón prepara unha reportaxe sobre esta cuestión. Os problemas da súa amiga Martiña co pai vanlle proporcionar un material apaixonante, pero as intervencións de Miro e de Balbina non farán máis que complica-la situación da rapaza.