A avoa Carmen, recibe a visita de Valentín, un antigo amor da mocidade. Decide preparar para él unha