O Bar Suízo é pechado tras unha inspección municipal, pero Antón saberá converter esta desgraciada s