No instituto no que estudia Miguel, o fillo de Miro e Balbina, preparan un intercambio cun colexio d