No Bar Suízo prodúcense toda unha serie de roubos. O paspallás, Antón e algúns outros clientes votan