Unha confusión fai pensar a Miro que a súa nai non é a súa verdadeira proxenitora. Ante esta situaci