Unha charla co sicólogo do instituto ó que asiste Migueliño fai pensar a Miro que o seu fillo é un s