Miro co seu afán emprendedor, está decidido a que o Bar Suízo sexa o de máis clientela da cidade.Des