Balbina soña con ter un día un pequeno restaurante no que demostra-las súas artes culinarias, lonxe