A avoa Carme escoita voces mentres dorme. Voces que semellan ser algún estraño fenómeno paranormal. Nelas, o defunto cociñeiro Cortadillo dalle estupendas receitas de cociña. Miro cré que pode ser un xeito sorprendente de renova-la carta e de relanza-lo negocio. Para acelera-los contactos, recorren a un afamado parasicólogo. Pero detrás das voces que escoitaba Carme hai unha explicación pouco fantasmagórica.