En Festa Rachada, achégase a festa do San Cosme, unha romaría ao que o notario tenlle moita devoción. Pero este ano a festa ten un organizador inesperado. E todas as parellas precisan sair da rutina diaria de cando en vez, e iso é o que van facer os Mariachi, cambiar as súas vidas por un día só para caer na conta de que, pese a todo, teñen motivos para ser felices... ou polo menos non tan infelices como o amargado do Notario.