O Ruíz Rey era unha tarrafa dedicada á arte do cerco que saíu do seu porto base, Foz, para pescar...