Neste programa descubrimos como a capacidade creativa e a tecnoloxía se alían no mundo do deseño de moda. Para iso, Nuria, unha escaparatista moi enérxica, guía as cámaras polo corazón dunha das empresas galegas con maior proxección, explicando con detalle o proceso de produción dunha prenda, dende o trazo do deseñador ata as últimas puntadas. Ademais, o programa visita unha empresa que produce castiñeiros híbridos, árbores seleccionados para resistir o mal da tinta que afecta a esta árbore autóctona. Benito, un castañeiro veterano, explica as vantaxes de empregar estas variedades logradas a través  da selección xenética.