Un dos protagonistas do programa é Xosé, un gandeiro que innova para facer máis doado un traballo que fai a diario na súa gandería: muxir as vacas. A súa historia entrelazase coa de Bárbara, unha labrega que optou pola produción ecolóxica na súa horta e que atopou nos maiores da súa contorna os mellores conselleiros para sacar adiante as colleitas. Ademais, as cámaras do programa acompañan nas súas tarefas cotiás a un veciño de Carballo, que compartirá cos espectadores unha vida de comuneiro chea de aventuras.