Partindo do reflexo dunha realidade, que hai futuro máis alá das cidades, porque hai xente que apos