Javier, bioconstrutor / Mindo e Sara, cultivadores de flores / Jesús, traballa nunha explotación ...