José Ramón ten ducias de hortas dispoñibles para alugar. Unha parcela xa a están a explotar os rapa