O programa visita a escola do mestre Tonecho, onde os sabores se atopan nos invernadoiros, ...