A historia de amor que coñecerán hoxe dentro do programa “Casamos!” ten moito que ver con aquelas ma