Virginia e Rubén é unha parella cuxo amor non se explica con palabras, xa que cada mirada e cada xes