Din que do amor ao odio só hai un paso e así lle pasou a esta parella, que comezou a súa relación despois dunha disputa por unha praza de garaxe. Axiña iniciaron o seu romance e, malia as sorpresas das familias, aos poucos días xa estaban vivindo xuntos e só nuns meses xa estaban esperando o seu primeiro fillo, Iker.